BASE –  گلدان کفی BASE –  گلدان کفی
BASE –  گلدان کفی BASE –  گلدان کفی
BASE –  گلدان کفی BASE –  گلدان کفی

BASE – گلدان کفی

BASE به لطف طراحی کلاسیکاش گویای احوالات خودش میباشد. این گلدان کفی، بیقید و بند ولی در عین حال مهیج، دارای چشمنوازی پیچیده و استادانه ای است. چنانچه BASE با آب و یا ماسه پر شود، برای نگهداری از دسته های حجیم گلهای تزئینی پایداری کافی خواهد یافت. این گلدان به تنهایی و حتی بدون هیچگونه تزئینات اضافی دیگری نیز مکملی تزئینی برای اتاقی که در آن قرار گرفته، می باشد، به ویژه در شرایطی که BASE به صورتی دسته ای چیدمان شده باشد.

سایز

تعداد

قیمت

30 100 000
ریال
افزودن به سبد خرید
موجود

محصولات مرتبط

بر اساس مشخصات

بر اساس کاربرد

محصولاتی که ندیده اید