STONES –  نگهدارنده کاغذ یادداشت STONES –  نگهدارنده کاغذ یادداشت
STONES –  نگهدارنده کاغذ یادداشت STONES –  نگهدارنده کاغذ یادداشت
STONES –  نگهدارنده کاغذ یادداشت STONES –  نگهدارنده کاغذ یادداشت

STONES – نگهدارنده کاغذ یادداشت

فیلیپی ایده های خوب را کنار یکدیگر نگه میدارد. برای اینکه مطمئن شوید تا جرقه های الهاماتتان، افکار خوبتان و یا یادداشتهای قرارهایتان گم نشوند و از دستتان نگریزند، کافی است تا آنها را در میان «سنگها»ی کرومی چیدمان شده گیر بیندازید. این ابزارهای مغناطیسی به شما اجازه میدهند تا حتی یادداشتهایتان را به جای گذاشتن بر روی میز، بر روی درب یخچال، صفحه کلیدها، و یا تخته های فلزی نصب و محکم کنید.

تعداد

قیمت

6 100 000
ریال
افزودن به سبد خرید
موجود

محصولات مرتبط

بر اساس مشخصات

بر اساس کاربرد

محصولاتی که ندیده اید