BURN – آتشدان رومیزی، (چراغ نفتی) گرد BURN – آتشدان رومیزی، (چراغ نفتی) گرد
BURN – آتشدان رومیزی، (چراغ نفتی) گرد BURN – آتشدان رومیزی، (چراغ نفتی) گرد
BURN – آتشدان رومیزی، (چراغ نفتی) گرد BURN – آتشدان رومیزی، (چراغ نفتی) گرد

BURN – آتشدان رومیزی، (چراغ نفتی) گرد

BURN – آتشدان رومیزی، (چراغ نفتی) گرد زمانی که خورشید شروع به غروب کردن مینماید و نسیمی خنک فرا رسیدن شب را اعلام میدارد، محیط داخلی شروع به گرم و نرم شدن میکند. اکنون، فیلیپی برای تدارک شبهایی رومانتیک بر گرد میز قهوهخوری، آتشدان رومیزی BURNرا ایجاد نموده است. یک آتشدان طراحی شده برای ساکنین شهرها. مخزن آن از آلومینیوم و شیشه ساخته شده که با نفت چراغ پر میشود، و چندین فتیله بر روی سطح سنگریزههای تیره، اجازه میدهند تا سوسوی آتش تابان دلپذیری ایجاد گردد.

تعداد
قیمت
97 000 000
ریال
افزودن به سبد خرید موجود

محصولات مرتبط

بر اساس مشخصات

بر اساس کاربرد

محصولاتی که ندیده اید