SIGNORA pizza cutter - پیتزا بر فیلیپی

SIGNORA pizza cutter - پیتزا بر فیلیپی

22 000 000 ریال
WALNUT cheese board with glass cover - ظرف سرو پنیر

WALNUT cheese board with glass cover - ظرف سرو پنیر

52 000 000 ریال
Philippi Couture pen with case - خودکار فیلیپی

Philippi Couture pen with case - خودکار فیلیپی

(سبز) ناموجود
(آبی)
10 900 000 ریال
(صورتی)
10 900 000 ریال
ANGELO keychain, gold - جاکلیدی فیلیپی

ANGELO keychain, gold - جاکلیدی فیلیپی

11 000 000 ریال
TUBE bottle opener - در بازکن فیلیپی

TUBE bottle opener - در بازکن فیلیپی

8 900 000 ریال
DONATELLA magnifying mirror - آینه

DONATELLA magnifying mirror - آینه

16 000 000 ریال

بازیابی محصولات بعدی

محصولات بر اساس سوابق شما

محصولات مشابه ای که ندیده اید

BURN – آتشدان رومیزی، (چراغ نفتی) گرد

BURN – آتشدان رومیزی، (چراغ نفتی) گرد زمانی که خورشید شروع به غروب کردن مینماید و نسیمی خنک فرا رسیدن شب را اعلام میدارد، محیط داخلی شروع به گرم و نرم شدن میکند. اکنون، فیلیپی برای تدارک شبهایی رومانتیک بر گرد میز قهوهخوری، آتشدان رومیزی BURNرا ایجاد نموده است. یک آتشدان طراحی شده برای ساکنین شهرها. مخزن آن از آلومینیوم و شیشه ساخته شده که با نفت چراغ پر میشود، و چندین فتیله بر روی سطح سنگریزههای تیره، اجازه میدهند تا سوسوی آتش تابان دلپذیری ایجاد گردد.
در جست و جوی نمایی برتر

جان فیلیپی زیبایی را در چیزها می‌بیند و آن‌ها را به اشیاء هنری مبدل می‌سازد. اشیاء بی‌پیرایه‌ای که دارای نشان و سبکی منحصربه‌فرد هستند. او در برابر چالش‌های زندگی برمی‌خیزد و محصولاتی پایدار برای جهانی که همواره در حال تغییر است، عرضه می‌دارد. محصولاتی که قلب شما را تسخیر می‌کنند، برای خودتان یا به عنوان هدایایی برای دیگران.

جستجو در محصولات >